Flamingohuset i Taulov

Denne hjemmeside fortæller historien om, hvordan vi - en familie på to voksne og to børn - selv har bygget et moderne lavenergihus i forskudte plan på 200 m2.

Huset energiforsynes fra jordvarme, solvarme og solceller og sparer os for ca. 20.000 kr. om året inklusiv renter og afdrag i forhold til et almindeligt murstenshus opført efter gældende standarder.

Det har taget et år at bygge huset og vi er flyttet ind ved årsskiftet 2008/09. Vi har selv lagt omkring 4 måneders fuldtidsarbejde i projektet, og vores huspris er på knap 3 mio. kr. inkl. grund, byggemodning, opførelse, finansiering og have.

Vores endelige byggeregnskab er overskredet med godt 100.000 kr. Alt i alt tror vi på, at slidet og slæbet har været det hele værd og nu ser vi frem til at konstatere, at huset virkeligt er billigere at bo i.

Læs videre og få viden om og inspiration til selv at bygge et lavenergihus af flamingoklodser og beton, der sparer dig penge, holder salgsprisen, og udleder 3 tons mindre CO2 i forhold til et traditionelt dansk murstenshus!

Formålet med vores hjemmeside er at skabe debat om og forståelse for alternative parcelhus byggeprojekter, der fremmer udviklingen af energi- og miljørigtigt byggeri. Vi ønsker også at rokke ved myter og fordomme ved lavenergibyggeri. Vores erfaring er indtil videre, at det både er nemmere at bygge, billigere at opføre og bo i og er mere komfortablet at leve i.

Indretningen

Indretningen af huset har været tænkt med udgangspunkt i et stort køkken/alrum i midten, med børneafdeling i den ene ende og en mindre stue og soveværelse i den anden ende. Det fungerer rigtigt godt, både når vi er sammen alle sammen, og når vi har brug for at være lidt mere for os selv.

Elinstallationen

Vi valgte at få IHC elstyring i huset og det har både fordele og ulemper. Fordelene er, at alle kontakter kan programmeres til at tænde og slukke lamper og stikkontakter i hele huset og dermed er meget fleksible. Ulempen er, at det er svært at bestemme sig for, hvad der er mest hensigtsmæssigt og det giver mange omprogrammeringer med deraf følgende forviring omkring, hvad der gør hvad. Vi udnytter også sluk-alt mulgheden, der betyder, at hele huset kan slukkes på en enkelt kontakt, når vi forlader huset. Indbrudsalarm, tidsstyring, personfølere, skumringsrelæ og varmestyring er også muligheder vi udnytter. Det vi har lært er, at det kræver rigtig god planlægning og rådgivning inden man lægger sig fast på et princip.

Vores foreløbige opgørelser over vores almindelige elforbrug, det vil sige lys,vask og husholdning viser, at vi bruger væsentligt mindre end vi forventede. Dette skyldes helt sikkert, at vi overalt har anvendt diodelys (LED-lamper) og den automatiske styring af lyset. Hvis alt lyset i huset er tændt bruger vi kun ca. 270 Watt! Det svarer til 4-5 almindelige glødepærer på 60 Watt.

Solcelleanlæg

Vores elproduktion fra solcellepanelerne lever fuldt ud op til vores forventninger og har leveret over 20% mere end beregnet. Når vi så samtidig kan konstatere at anlægprisen på solceller er faldet med næsten 50% siden vi købte, er det en rigtig god ide at tænke solceller ind i energiløsningen, og få dem finansieret over 30 år.

Varmepumpen

Vores jordvarmeanlæg har givet nogle udfordringer, dels med indkøring af anlægget og dels fordi det har været nødvendigt at udskifte nogle komponenter, blandt andet selve varmepumpen. Senest er den udskiftet med en model lavet af Vagn Tannerup, der kører rigtigt godt. Nogle af forholdende har vi selv betalt, da vores VVS-leverandør gik konkurs, andre udgifter er afholdt af producenten af anlægget Sabetoflex. Anlægget er nu efterhåden ved vores egen ihærdige indsats ved at være indkørt og vi kan præstere en COP på 4. Vi valgte anlægget, fordi det har en række styringsmæssige muligheder og spiller godt sammen med solvarmeanlæg og varmtvandsbeholder på 300 liter. Dette betyder, at vi nu styrer anlægget efter elprisen og vejrudsigten og på den måde spare yderligere til gavn for miljø og pengepung.

Isoleringen

Huset er isoleret med flamingoklodser, der er fyldt med beton og så pudset. Vores varmeforbrug ligger lidt over det beregnede, men indeklimaet er godt og vi håber på, at når huset er tørret godt igennem så falder varmeforbruget.

Vandforbruget

Vores vandforbrug ligger på ca. 70 m3 om året, og svarer dermed til det forventede. Det er ca. det halve af, hvad det ville være, hvis vi ikke havde et regnvandsanlæg.

Samlet set kommer vi ud med et energiregnskab for det første år, der ligger lidt over budgettet svarende til en ekstra udgift på ca. 1.000 kr. ud af en samlet forventet energiregning på ca. 9.000 kr.

Alt i alt har det været nogle begivenhedsrige år med mange små færdiggørelsesprojekter, en masse interesse både på hjemmesiden og fra pressen. Vi har således været omtalt i Fredericia Dagblad, Samvirke, Jyske Bank TV, Forbrugermagasinet TÆNK, Energiguiden (Indstik i Jyllandsposten),i Energinet.dk's magasin Energinyt, Ugebladet Ingeniøren samt boligmargsinet "Bedre Hjem" fra Bolius. Gaia Solar, der har leveret solcellerne, har også benyttet vores installation i deres informationsvideo..

Herfra skal lyde et stort tak for interessen til alle!

Med venlig hilsen

Annie og SteenHistoriske data


Fra denne side er det muligt at følge vores energiforbrug og energiproduktion på månedsbasis.

Den første graf viser vores historiske elforbrug til lys og apparater. Den anden graf viser elforbruget til varmepumpen

Det ses, at vores almindelige elforbrug er steget, ikke mindst på grund af Playstation og spille computere på værelserne, der får lov at køre mange timer om dagen. Spille computeren bør skiftes ud med en mindre strømslugende bærbar computer. Elforbruget til varmepumpen er til gengæld faldet, dels som følge af at huset nu er færdigt og også isoleret på vores udnyttede loftsrum, samt at vinduerne er blevet fuget (2010). Endelig har vi også langt om længe fået indkørt varmepumpen, så COP-faktoren nu nærmer sig de 3. Det kan dog stadig blive bedre og vi forsøger stadig at "skrue" på den.

De tre næste grafer viser solcelleproduktionen, salg til elnettet og antallet af solskinstimer.Grafen herunder viser det samlede behov for at købe el fra elselskabet.De tre sidste grafer viser vores varmeforbrug til gulvvarme (og graddage) og varmt vand.Det første års gulvvarmeforbrug (2009) er først registreret fra sommerferien og frem. Vi har også haft lidt problemer de første to år med registreringen, da nogle følere ikke virkede rigtigt. Men vores varmeforbrug er på ca. 8000 kWh for 200 m2. Dette giver et forbrug på ca. 40 kWh pr. m2, hvilket svarer nogenlunde til det budgetterede. I forhold til vores varmetabsberegning (BE06) er vores tilskudsvarme gennem vinduer og fra elapparater noget mindre end det vi regnede med. Dette skyldes sikkert vores anvendelse af lavenergibelysning (LED) overalt i huset. Vores varmtvandsforbrug er på mellem 1000 og 1500 kWh, hvilket er mindre end de forudsatte ca. 2000 kWh/år.

Alt i alt kan vi konstatere et varmebehov på ca. 9500 kWh og et heraf afledt samlet elbehov inkl. apparater og solcelle egenproduktion på ca. 7500 kWh. Omkostningerne hertil er indtil nu ca. 12.000 kr. Havde vi istedet bygget et almindeligt hus med fjernvarme og almindelige elapparater og belysning, havde vores elforbrug været på ca. 5500 kWh og vores varmeforbrug på ca. 14.000 kWh. Prisen herfor havde været ca. 8800 for el og ca. 2687,50 kr/år (fast beløb) + 14000x0,637 kr/kWh = 11600 eller i alt ca. 21000 kr.

Vi sparer altså i alt på el og varme ca. 9000 kr/år. Hertil kommer besparelser på vandforbruget på ca. 2000 kr og en besparelse på 5-10.000 kr om året i renter og afdrag fordi vi byggede et flamingohus i stedet for et murstenshus.

Vores samlede besparelse på huset svarer derfor nogenlunde til det vi forventede, nemlig 15 - 20.000 kr om året.Online data